ÖLJYVUOTO / KEMIKAALIVUOTO – RAJAAMINEN JA IMEYTTÄMINEN

 

Jokainen vuototilanne tulee arvioida erikseen ja soveltaa alla eriteltyä toimenpiderunkoa priorisoidusti tilanteen ja vuodon luonteen mukaan. Tositilanteessa nopean toiminnan kannalta, ennakoiva varautuminen ja koulutus on erittäin tärkeää!

 

 1. Tunnista vuodon laatu ja lähde

 2. Suorita riskiarviointi

 3. Hälytä paikalle apua tilanteen niin vaatiessa

 4. Pue henkilökohtaiset suojavarusteet

 5. Rajaa vuoto ja estä sen pääsy viemäreihin tms.

 6. Pysäytä vuodon alkulähde

 7. Imeytä vuoto

 8. Hävitä imeytysjäte imeytetyn aineen hävitysohjeen mukaisesti

  • Esim. kiinteä öljyinen jäte / vaarallinen jäte / energiajäte

 9. Täydennä imeytyspisteeseen imeytyksessä käytetyt välineet

 10. Raportoi vuoto

Tarkemmat ohjeet löydät SVO - Systemaattinen Vuodontorjuntaohjelma™-kansiosta, joka luovutetaan käyttöönne loppuun suoritetun SVO-prosessin jälkeen.

Lataa itsellesi myös Vuoto-Simon ohjeet vuodontorjuntaan tästä linkistä, ja tulosta se ilmoitustaululle tai vuodontorjuntavälineistön yhteyteen.
  

 
IKAROS FINLAND OY  |  020 – 741 8750  |  tilaukset@ikaros.fi