ÖLJYN / KEMIKAALIN TURVALLINEN VARASTOINTI JA VUOTOSUOJAUS


 1. Varastoi kaikki haitalliset nesteet valuma-altaille (nesteet joiden ei haluta leviävän).

  • Huomioi mahdollisesta vuodosta aiheutuvat:

   • ympäristöhaitat

   • suora vaara henkilöille (myrkyt yms.)

   • vaara työturvallisuudelle (liukastumiset yms.)

   • kustannukset (toiminnan keskeytys, huono julkisuuskuva, korjaus/saneeraus)


Valuma-altaan tilavuus vaatimus vähintään 100% suurimman yksittäisen säiliön tilavuudesta ja vähintään 10% koko varastoitavasta tilavuudesta, suuremman mukaan.

  • Kun samalle valuma-altaalle varastoidaan esimerkiksi:

   • 1x 1000 L IBC + 2x 200 L tynnyrit => 100% suurimman säiliön tilavuus = 1000 L

   • 10x 25 L astiat + 1x 200 L tynnyri => 100% suurimman säiliön tilavuus = 200 L

   • 20x 25 L astiat => 10% koko määrän tilavuudesta = 50 L


 1. Varastoi herkästi syttyvät nesteet ja suuret määrät palavia nesteitä palosuojatussa allastetussa varastossa (esim. paloturvakaappi tai -kontti).

  • Suosittelemme varautumaan aina etukäteen pahimman mahdollisen tilanteen varalle, mutta paikallinen valvova viranomainen tulkitsee viime kädessä kohteessa sovellettavan lain mukaisen minimivaatimuksen.


 1. Merkitse aina kemikaalien tiedot (erityisesti tyyppi ja vaaramerkinnät) näkyviin varastopaikan yhteyteen.


 1. Perehdytä henkilöstö vuodontorjunnan ohjeisiin ja rutiineihin.

  • Vain koulutettu henkilöstö osaa toimia turvallisesti ja tehokkaasti vuodon sattuessa.


 1. Muista varautua vuotojen varalle, sijoittamalla riittävä vuodon ensitorjuntavälineistö nopeasti saataville (maks. 30 sekunnin sisään).

 

Tarkemmat ohjeet löydät  SVO - Systemaattinen Vuodontorjuntaohjelma™  -kansiosta, joka luovutetaan asiakkaan käyttöön loppuun suoritetun SVO-prosessin jälkeen. Lue lisää SVO-palvelustamme tästä linkistä.

Lataa itsellesi myös Vuoto-Simon ohjeet vuodontorjuntaan tästä linkistä, ja tulosta se ilmoitustaululle tai esim. vuodontorjuntavälineistön yhteyteen.


 

 

 
IKAROS FINLAND OY  |  020 – 741 8750  |  tilaukset@ikaros.fi