Kemikaalien luokitus ja merkintä uudistui 04/06/2015

Uusi CLP 2015 asetus astui voimaan - Kemikaalien luokitus ja merkintä uudistui


Kesäkuun alusta alkaen on seosten luokituksessa, merkinnöissä, pakkaamisessa ja varastoinnissa noudatettava CLP-asetusta.

Ennen 1.6.2015 markkinoille saatettuja väistyvän tavan mukaan merkittyjä ja pakattuja seoksia ei kuitenkaan tarvitse uudelleen etiketöidä, vaan niitä voidaan myydä vielä 1.6.2017 asti.

Lue lisää uudistuksesta:
http://www.kemikaalineuvonta.fi/fi/Saadosalue/CLP/
http://echa.europa.eu/fi/clp-2015

IKAROS FINLAND OY  |  020 – 741 8750  |  tilaukset@ikaros.fi